שיעורים מוסרטים

האם הקורבנות שייכים בימינו
שיעור מפי הרב אריאל, על קרבנות בימינו: האם הם רלוונטיים?

בית המקדש- משמים?!
שיעור מפי הרב אריאל, על השאלה: האם בית המקדש יבוא משמים או שאנו מצווים לבנותו?