שיעורים מוסרטים

מחכים למשיח?!
שיעור מפי הרב אריאל, על הזמן לבניית המקדש. האם יש תלות במשיח לכך?

 המנורה
שיעור מפי הרב אריאל, על המנורה ומשמעותה.