שיעורים מוסרטים

פרשת תרומה

שיעור מפי הרב אריאל, על פרשת תרומה וציווייה למקדש.

ארון הברית

שיעור מפי הרב אריאל, על ארון הברית ומשמעותו.

הציווי למקדש, לכתחילה או בדיעבד?

שיעור מפי הרב אריאל, על השאלה: המקדש הוא ציווי של לכתחילה או בדיעבד?