סמל חודש להסרת רקע

חודש המקדש:

בחודש הקרוב נקרא בבתי הכנסת את פרשיות המשכן, ואנו ב"מדרשה לידע המקדש" פותחים בחודש של לימוד והפצת מקדש!

 בכל שבוע נפרסם חומרים עדכניים לשבוע זה,

כולם מוזמנים ללמוד ולהפיץ מקדש!