תמונה לדף לפי שבועות2

חידה לפרשת תרומה- מצא את ההבדלים בבניית המשכן

הוראות:

בתמונה רואים את תהליך הכנת המנורה למשכן במדבר.

מצאו שמונה הבדלים בין התמונות:

בהצלחה!