תמונה לדף לפי שבועות2

חידה לפרשת תרומה- מצא את ההבדלים בהדלקת המנורה

הוראות:

בתמונה רואים את הדלקת המנורה כחלק מעבודת התמיד שבכל יום.

מצאו שמונה הבדלים בין התמונות:

בהצלחה!