תמונה לדף לפי שבועות2

חידה לפרשת תרומה- מילים מבולבלות

הוראות:

 

האותיות התבלבלו...

סדרו אותן מחדש!

בהצלחה!

 

שקמד - __________

יהלע ללרג - __________

רה יהבת - __________

רוהנמ - __________

בחזמ - __________

מיויבכר - __________

תפוכר - __________

וכרי - __________

רקתטו - __________

דביג בזה - __________

הכנ לוגד - __________

נורקב - __________

חהמת - __________

רכפתו - __________