OLYMPUS DIGITAL CAMERA

פעילויות בנושא קרבנות:

יום עיון ומשחק שלטים: יום עיון ללמידת נושא הקרבנות, ומשחק אינטראקטיבי מהנה המסכם את הידע בשילוב כל הלומדים.

סדנת מנחות: פעילות הכנת מנחות ואפייתן בתנור, תוך למידה על סוגי המנחות ומהותן.

הרצאות: הרצאות מותאמות אישית בנושא הקרבנות מפי מיטב המרצים.

תערוכת כלי המקדש ללימוד קרבנות: תערוכה של כלי המקדש בגודל אמיתי, עם הסבר בדגש על קרבנות, מנחות והקלפי של יום הכיפורים.

 
 
 

השתלמויות למורים: תכנית מיוחדת למורים המלמדים ספר ויקרא, למידת נושא הקרבנות.