OLYMPUS DIGITAL CAMERA

פעילויות לזמנים מיוחדים בשנה:

יום כיפור:

חנוכה:

 
 

בעקבות הכהן הגדול: פעילות הכנה לקראת יום הכיפורים בה יכירו הילדים את עבודת הכהן הגדול ואת משמעות היום בבית המקדש.

הצגת "כד קטן": הצגה מרתקת המספרת את סיפורה של משפחת כדים שחיה בבית המקדש בתקופת אירועי חנוכה.

פעילות "שימו שמן" לחנוכה: תחנות והפעלות מגוונות בנושא חנוכה והמקדש, לבתי ספר וגנים.

מסיבת גן לחנוכה: תכנית המותאמת למסיבה בגן בנושא השמן, המנורה ובית המקדש. בתיאום אישי עם הגננת.

פסח:

יום ירושלים:

 
 

"המרוץ לפסח": תכנית על העליה לרגל והפסח במקדש.

'צחי וארזי': בהצגה נפגוש את צחי הצנחן שיספר לנו את סיפורו המרתק וחלקו בשחרור ירושלים.

'סוד ארון הברית'- הצגה מעניינת ומצחיקה בה נלווה זוג פועלים שחופרים מתחת להר הבית לאחר מלחמת ששת הימים, בהוראת הרב גורן והרב גץ על מנת למצוא את ארון הברית.

'התלכו בעקבותי'- הצגת כיסופים למקדש, הצגה מרגשת על הכיסופים לבניין המקדש לאורך הדורות.

חידון "הקרב על ירושלים"- חידון אינטראקטיבי דיגיטלי עם שאלות על הקרב על ירושלים ושחרורה, החיפוש אחר ארון הברית והרב גורן!

מיצג המקדש: מיצג המוקרן על גבי מסך ענק על חשיבותה של ירושלים ומקום המקדש מימי הבריאה ועד ימינו אנו. המיצג בשיתוף הקהל בשירי ירושלים ובכיסופים למקדש שיבנה בקרוב.

 
 

פעילות לכל השנה:

בניית דגם המקדש: בניית דגם ענק של בית המקדש בשיתוף התלמידים.

ירושלים באור המקדש: בית הספר הופך ליום אחד לירושלים הקדומה, במגוון תחנות וסדנאות.

בנה את המשכן: תכנית ללימוד על המשכן, כליו ובגדי הכהונה.

המשכן וכליו: הכרות מעמיקה עם מבנה המשכן בליווי דגם, לימוד על בגדי הכהונה וחידון אינטראקטיבי.

הצגת "מיכה והנבל החמוד": הצגה חווייתית בשילוב בובות של כלי המקדש. הילדים יסיירו בבית המקדש ויפגשו כלים מגוונים.

תערוכת כלי המקדש: תערוכה של כלי המקדש בגדלם המקורי.

הרצאות והשתלמויות: הרצאות והשתלמויות מותאמות לקהלים שונים, בנושא המקדש.

משחק שלטים: משחק אינטראקטיבי רב משתתפים מותאם אישית.

הצגות לנשים ונערות: הצגות אקטואליות המחברות את הצופות למהות המקדש.

תכנית "מעלין בקודש": מסע להבנת התהליך שעובר האדם המגיע למקדש.

 

תכנית בר/בת מצווה כיתתית: סדנאות ולימוד על המקדש בהקשר לבר/בת המצווה, בהתאמה אישית.

מסיבת סידור: מגוון תחנות והפעלות על הקשר בין המקדש למקדש מעט, ועל חשיבות התפילה לכיוון ירושלים ובבית המקדש.

מסיבת חומש: תכנית חווייתית בסימן 'על שלושה דברים העולם עומד'. הצגה, תחנות ומיצג 'מעמד הר סיני' לסיכום.

מסיבת גן: תכנית המותאמת למסיבה בגן בתיאום עם הגננת. הצגה, פעילות ותחנות שונות בנושא בית המקדש.