תמונה לדף לפי שבועות2

כלי המשכן
לימוד אבות ובנים

במשכן היו שישה כלים מרכזים:

 

בקודש הקודשים:

 

ארון הברית

 

בקודש:

מזבח הקטורת

המנורה

שולחן לחם הפנים

בחצר המשכן:

הכיור

מזבח הנחושת

 

הכיור

"ועשית כיור נחושת וכנו נחושת לרחצה"

איפה עמד? הכיור עמד בחצר המשכן.

ממה עשוי? הכיור עשוי מנחושת. בנוי משני חלקים: הכיור והכן (=הבסיס).

למה שימש? הכיור שימש לקידוש ידיים ורגליים של הכהנים.

לפני שהכהנים התחילו את עבודתם בבית המקדש היה עליהם "לקדש" (=לשטוף) את ידיהם ורגליהם, ורק אז יכלו להתחיל בעבודה.

מהיכן הגיעה הנחושת לכיור?

"בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן, והיה מואס משה בהן מפני שעשויות ליצר הרע.

אמר לו הקב"ה,קבל כי אלו חביבין עלי מן הכל שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות במצרים"מראה

ממה היו עשויות המראות של הנשים במצרים?

מדוע משה לא רצה לקבל את תרומת המראות?

המראות נקראות בשם "המראות הצובאות". נסו לחשוב מדוע!

מזבח הנחושת

"וְעָשִיתָ אֶת-הַמִּזְבֵּחַ עֲצֵי שִׁטִּים"

היכן עמד? בחצר המשכן.

ממה עשוי?  מעצי שיטים מצופים בנחושת.

 צמוד למזבח נמצא הכבש, דרכו עולים אל המזבח. 

למה שימש? עליו הקריבו את הקרבנות.

 

העבודה המרכזית במשכן ובמקדש הייתה הקרבת הקרבנות. את הקרבנות הקריבו על גבי מזבח הנחושת.

על גבי המזבח היו שלוש מערכות: המערכה הגדולה- עליה הוקרבו הקרבנות

                                                מערכת הקטורת- ממנה נלקחו גחלים למזבח הקטורת

                                                מערכת אש התמיד- אש תמידית שהיתה על המזבח

מה היה גובהו של מזבח הנחושת?

לפי ר' יהודה ורבי מאיר: שלוש אמות (כמטר וחצי)מידות

לפי ר' יוסי: עשר אמות (כחמש מטר)

שימו לב: גובהו של אדם ממוצע הוא פחות משני מטרים!!!

כיצד ייתכן שלווים בגובה ממוצע נשאו את המזבח בזמן הנדודים  במדבר?

אפשרות אחת לתשובה היא שהלווים שנשאו את המזבח היו מאוד גבוהים.

אפשרות נוספת היא שהלווים נשאו רק את החלק העליון של המזבח, ואת בסיס המזבח בנו בכל חניה מחדש!

 

שולחן לחם הפנים

"וְעָשִיתָ שֻׁלְחָן עֲצֵי שִׁטִּים... וְצִפִּיתָ אתוֹ זָהָב טָהוֹר וְעָשִיתָ לּוֹ זֵר זָהָב סָבִיב "

איפה עמד? בתוך הקודש, בצד צפון.

ממה עשוי? עצי שיטים מצופים בזהב

למה שימש? על השולחן היו מונחות חלות לחם הפנים.

המנורה

"וְעָשִיתָ מְנרַת זָהָב טָהוֹר מִקְשָׁה תֵּיעָשֶה הַמְּנוֹרָה "

מנורת הזהב עמדה בקודש, בצד דרום. היא הייתה עשויה זהב מקשה אחת, ושימשה להדלקת הנרות.

קישוטי המנורה:מנורה

למנורה שלושה קישוטים: גביע כפתור ופרח.

מעליהם מונח הנר, שלתוכו מכניסים

את השמן והפתילה.

 

שימו לב: הדלקת המנורה כשרה

גם על ידי  כהן רגיל !!

הידעת

ארון הברית

"וְעָשֹוּ אֲרוֹן עֲצֵי שִׁטִּים... וְצִפִּיתָ אתוֹ זָהָב טָהוֹר מִבַּיִת וּמִחוּץ תְּצַפֶּנּוּ וְעָשִיתָ עָלָיו זֵר זהב סביב"

ארון הברית עמד בקודש הקודשים, והיה עשוי עצי שיטים ומצופה זהב מבפנים ומבחוץ. (-ארון זהב בתוך ארון עץ, בתוך ארון זהב-)

כיסוי הארון נקרא "כפורת" והוא עשוי מקשה אחת זהב. על גבו היו שני "כרובים" (דמויות בצורת מלאכים)

בארון היו הלוחות ושברי הלוחות וכן ספר התורה שכתב משה רבינו כשהיה בראש הר סיני. לצדו הניחו את צנצנת המן, מטה ארון, וצלוחית שמן המשחה.

עפ"י המדרש: (ילקוט שמעוני, מלכים רמז קפ"א)

כשעם ישראל קיים את המצוות ועשה את רצון ה'- פנו הכרובים איש אל אחיו.

אך כשעם ישראל לא קיים את רצון ה'- הפנו הכרובים גב אחד אל השני.

 

תנו כותרת לתמונות!