מזההמאמרים

חידה - ריבוע קסם

הוראות:

ענו על החידות במקומות המתאימים. גם לאורך וגם לרוחב צריכות להיות אותן אותיות.

1. על מצח הכהן הגדול שכב, והוא אחד מבגדי הזהב.

2. אחד מארבע רוחות השמים, בשפת התורה שנמשלה למים.

3. דרכו חרק להיכנס יכול, וממנו ניתן להשקיף על הכל.

בהצלחה!