מזההמאמרים

חידה - מלאו את החסר: מבנה המקדש

הוראות:

לפניכם שרטוט של פנים ההיכל. מלאו את החסר!