מזההמאמרים

חידה - מלאו את החסר: מבנה המקדש

הוראות: 

לפניכם שרטוט של פנים ההיכל. מלאו את החסר!