תמונה לדביר

פרשת ויצא

שלום לכולם!

הייתם פעם בבית אל? הדבר הראשון שעולה לנו בראש היא היישוב בית אל שאנו מכירים היום, אבל כשבית אל מוזכרת בפרשה שלנו כמקום שבו התרחש חלום יעקב, רש"י מפרש שהכוונה היא ל... ירושלים!

בחלום, יעקב רואה סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע לשמים ומלאכים עולים ויורדים בו. המדרש מפרש שזה לא היה סתם סולם אלא הכבש של המזבח החיצון, מזבח העולה.

המלאכים שראה יעקב הם הכהנים שעולים ויורדים במזבח לצורך העבודה בבית המקדש. אם כך, למה מוזכר דווקא סולם? למה לא המזבח עצמו?

הפרשה מדגישה שבית המקדש הוא סולם, צינור, חיבור בין הקב"ה ובין בני ישראל. בסולם זה כל הזמן עולים ויורדים - יש קשר הדדי בין הקב"ה לבין עם ישראל.

שנזכה בקרוב בעזרת ה' לראות את הסולם שרש"י מדבר עליו - הוא המזבח בבית המקדש!

 

דביר ויצא

להתראות בשבוע הבא!  

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ