תמונה לדביר

פרשת וישלח

שלום לכם! מה שלומכם?

אם אדם חשוב מגיע לעיר, כל אחד ירצה לארח אותו בביתו, בצורה הטובה ביותר. גם בין השבטים היתה מתיחות- בחלקו של מי יבנה בית המקדש. ומי זכה? אומרת הגמרא - "זכה בנימין ונעשה אושפיזכן לשכינה" כלומר, שבט בנימין זכה 'לארח' את בית המקדש בנחלתו. מדוע דווקא בנימין?

אחת הסיבות נמצאת בפרשתנו. בפגישה של יעקב עם עשו השתחוו כל ילדיו של יעקב לפי הסדר: בהתחלה השפחות וילדיהן השתחוו, אחר כך לאה וילדיה ולבסוף יוסף ורחל. ומי לא השתחווה? נכון מאוד - בנימין!

איפה היה בנימין כשכל אחיו השתחוו לעשו? הוא עדיין לא נולד! וכך זכה בנימין שבית המקדש יבנה בנחלתו אפילו ללא מאמץ...

המדרש מביא עוד סיבות לכך שהמקדש נבנה בחלקו של בנימין:

  • בנימין כיבד את אביו יותר מכל שאר אחיו
  • בנימין נולד בארץ הקודש, ארץ ישראל.

אנחנו יכולים ללמוד מבנימין מה עלינו לעשות כדי לזכות בבית המקדש -

  • להקפיד על כיבוד אב ואם
  • לא להשתחוות לאויבינו ולשמור על ארץ ישראל.

(על פי ילקוט שמעוני, דברים ל"ג)

דביר וישלח

ובעזרת ה' נזכה לראות את בית המקדש בנוי! אמן.

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ