תמונה לדביר

פרשת ויגש

בפרשה מסופר על פגישתם של יוסף ואחיו לאחר שנים רבות. הפגישה היתה מרגשת מאוד. מי לא יתרגש לפגוש את האחים שלו שלא ראה זמן כה רב?

במיוחד התרגש יוסף לפגוש את בנימין - אחיו הקטן, אחיו היחיד מאימו. כך מתואר בפרשה: "ויפול על צוואריי בנימין אחיו ויבך, ובנימין בכה על צואריו".

אבל רגע, למה כתוב צווארי בלשון רבים, האם לבנימין היו שני צווארים? חז"ל אומרים שיוסף ובנימין בכו לא רק מההתרגשות שבפגישה, אלא גם מצער על מה שיקרה בעתיד: יוסף בכה על שני בתי מקדש (שבנחלתו של בנימין) שיחרבו, ובנימין בכה על המשכן (בשילה, בנחלתו של יוסף) שיחרב.

אילו אחים צדיקים. גם ברגע מרגש כזה הם חושבים על בית המקדש!

אבל מה הקשר בין מקדש לצוואר?

המדרש מבאר שכשם שהצוואר מחבר בין הראש לגוף, כך המקדש מחבר בין הקב"ה לעם ישראל. וכשם שהצוואר נמצא בחלק העליון של האדם, כך בית המקדש נמצא בראש הרים.

"כמגדל דויד צווארך בנוי לתלפיות - זה בית המקדש!"

שבת שלום! נתראה בשבוע הבא...

דביר ויגש

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ