תמונה לדביר

פרשת ויחי

שלום לכם!

'איזה מהילדים אבא הכי אוהב?' את כולם, כמובן!

זוהי שאלה קשה. גם אבותינו, אברהם ויצחק התמודדו מולה. אברהם התלבט מי מילדיו ימשיך אותו, יצחק או ישמעאל. אך הקב"ה החליט שיצחק ימשיך את עם ישראל. גם יצחק רצה לתת את ברכת הבכורה לעשו, אך לבסוף, בעזרת רבקה, היא ניתנה ליעקב.

גם הבנים של יעקב שאלו את עצמם: 'מי יהיה הממשיך של עם ישראל?' ומי זכה? כולם! כל שנים עשר השבטים.

בפרשה שלנו, כשיעקב נותן את הברכות לבניו, הוא מזכיר להם את המריבות בניהם, הם עונים לו בבטחה: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד!" כולנו הולכים בדרכיו של ה' ונשארים מאוחדים!

הכהן הגדול חייב לזכור תמיד שכל עבודתו היא למען כל עם ישראל. לכן מונחים על החושן 12 האבנים, כנגד 12 השבטים. החושן נמצא על ליבו של הכהן הגדול כיוון שעם ישראל הוא הלב. עבודת המקדש היא של כל עם ישראל, ובשביל עם ישראל.

בעזרת ה' שנזכה להתאחד, ולבנות את בית המקדש!

דביר ויחי

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ