תמונה לדביר רחבה

פרשת וארא

שלום לכם!

אתם יודעים? אני תמיד ידעתי שהכהנים הם הבנים של אהרן, אבל השבוע גיליתי משהו מעניין: צאצאי אהרן אמורים היו להיות לויים וצאצאי משה כהנים! אתם שואלים איך אני יודע? רש"י מפרש זאת על המילים 'אהרן הלוי' מפרשת השבוע שעברה.

רגע, אז למה בסוף אהרן ובניו הם הכהנים? רש"י אומר שמשה התווכח עם ה', ולכן אהרן קיבל את הכהונה לדורות. אבל מה זה אומר להיות 'אהרן הכהן'? הרי עדיין לא היה בית מקדש, הם עדיין במצרים! אז מה הוא עושה בתור כהן?

מהפרשה שלנו נלמד אחד התפקידים המרכזיים של הכהנים. ה' אומר למשה: "אתה תדבר את כל אשר אצווך ואהרן אחיך ידבר אל פרעה..." אהרן הוא השליח של ה' בעולם, הוא הדובר את דבר ה'.

את התפקיד הזה קיים אהרן כשדיבר אל פרעה, והכהנים המשיכו בתפקיד זה לדורות.

בזמן שבית המקדש היה קיים הכהנים הם אלו שלימדו את העם

ושהעבירו את דבר ה' לעם ישראל.

"כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".

דביר וארא

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ