תמונה לדביר רחבה

פרשת בא

שלום לכולם! חודש טוב!

מתי היו עולים לרגל לבית המקדש? בשלושת הרגלים. אבל לא רק אז: אדם יכול לעלות לבית המקדש, להקריב קרבן, להתפלל ולהשתחוות כל זמן שירצה. אבל יש פעמים נוספות שאדם ממש חייב להגיע, למשל בקידוש החודש.

בפרשה שלנו מצווה הקב"ה את עם ישראל את המצווה הראשונה שלנו - מצוות קידוש החודש. "החודש הזה לכם..." ועוד כתוב- "... אשר תקראו אותם במועדם" הפרשנים מפרשים: אותם= אתם - כלומר אנחנו,  מצוות קידוש החודש מוטלת על כל עם ישראל ולא רק על הסנהדרין, כולנו אחראים ויכולים לקבוע מתי יתקיימו המועדים. תתארו לעצמכם שאתם חוזרים הביתה ורואים את הירח מתגלה בפעם הראשונה אתם חייבים ללכת לבית המקדש ולהעיד! אפילו אדם חולה שראה את המולד בא להעיד ואם צריך מביאים אותו באלונקה...

ישנה חשיבות מרובה למקום בו מקדשים את החודש וזהו בית המקדש! ומדוע דווקא בבית המקדש? בית המקדש הוא המקום המאחד בין כל חלקי עם ישראל, המקום הקדוש ביותר בכל העולם. יותר מזה, ישנו מקום מיוחד בבית המקדש שאליו היו מגיעים על מנת לקדש את החודש- לשכת הגזית, המקום בו התאספו כל הסנהדרין.

שנזכה בעזרת ה' לשוב אל בית המקדש ולהקריב קרבן מוסף ראש חודש,

חודש טוב לכולם!

 

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ

דביר בא