תמונה לדביר רחבה

פרשת בשלח

שלום לכולם!

כולנו מכירים את הסיפור של קריעת ים סוף הכתובה בפרשתנו.

בכל זאת נחזור עליו בקצרה: בני ישראל עוזבים את מצרים בחיפזון על מנת לברוח מהמצרים, אך כאשר הם מגיעים לים סוף הם עומדים בפני בעיה: ישנו ים גדול העומד בפניהם ואין להם שום דרך לברוח. מה יעשו? עוד לפני שהקב"ה קרע להם את הים היו מספר שבטים שדנו ביניהם מי יקפוץ ראשון לים: "זה אומר אין אני ראשון וזה אומר אין אני ראשון עד שקפץ נחשון בן עמינדב משבט יהודה."

כאשר המים כמעט כיסו את נחשון, הוא זעק לעזרה כמו שכתוב "הושיעני אלוקים כי באו מים עד נפש", ואכן הקב"ה שמע לתפילתו של נחשון וקרע את הים. בעקבות כך שבט יהודה זכה שחלק מבית המקדש יהיה בחלקו.

ישנה גם דעה הפוכה האומרת שאנשי שבט בנימין הם אלה שקפצו בראש כולם.

אנו לומדים משבט בנימין וגם משבט יהודה דבר מופלא: מכיוון שהם היו מוכנים למסור את נפשם בשביל לקיים את דבר ה', זיכה אותם הקב"ה שבית המקדש נבנה חצי בחלקו של זה וחצי בחלקו של זה.

שנזכה כולנו לקיים את דבר ה' על מנת שנוכל גם אנו לזכות בבניית בית המקדש במהרה בימינו.

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ

דביר בשלח