תמונה לדביר

פרשת יתרו

שלום לכולם!

רק לפני יומיים חגגנו חג מיוחד מאוד, האמת היא שלא אנחנו, אלא האילנות. ישנם כאלה שגם יצאו לטעת עצים במקומות שונים בארץ.

נטיעת עצים היא דבר יפה, והיינו מצפים שגם את בית המקדש והר הבית, נעטר בעצים ופרחים. אך התורה אוסרת זאת! אסור לטעת עצים בהר הבית, ובמיוחד ליד המזבח, וזאת משום הציווי "'לֹא תִטַּע לְךָ אֲשֵׁרָה כָּל עֵץ אֵצֶל מִזְבַּח ה' אֱלֹקֶיךָ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה לָּךְ'. 

האשרה הינה עץ שמשתמשים בו לעבודה זרה. אבל גם עץ שמשמש רק לנוי ולקישוט אסור להניח ליד המזבח. אבל, למה לא? ולמה מדגישה התורה שאסור במיוחד ליד המזבח?

המזבח עליו הקריבו את הקרבנות מסמל את עבודת ה' של עם ישראל על ידי דברים גשמיים – עצים שנשרפים על המזבח, בהמות, יין, סולת, שמן ואפילו מלח – כל אלה הופכים להיות דבר קדוש.

מי שיראה את האשרה, יחשוב שגם זה חלק ממה שהקב"ה ציווה אותנו, ויתכן והוא יתבלבל לגמרי, ויבוא לעבוד עבודה זרה. לכן בכל פרשיות המשכן מוזכר 'כאשר ציווה ה' אלוקיך'. רק הדרך שה' מצווה אותנו, היא הדרך לעבוד את ה'.  גם אם לנו זה נראה יפה.

שנזכה לבנות את מזבח האדמה, כפי שמתארת הפרשה, וכפי שה' ציווה! שבת שלום!

דביר יתרו

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ