תמונה לדביר

פרשת תרומה

שלום ילדים! מה שלומכם?

פרשת השבוע שלנו,  פרשת תרומה, פותחת רצף של פרשיות העוסקות בנושא בניית המשכן: תרומה, תצווה, כי תשא, ויקהל, ופקודי.  אם התורה מפרטת ככל כך הרבה על המשכן והכלים, כנראה שזה נושא מאוד חשוב!

בפרשה שלנו הקב"ה מצווה אותנו לבנות את בית המקדש, "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". מה כוונת הציווי לבנות בית לה'? הרי הקב"ה אינו בן אדם, וכמובן לא צריך בית!

אלא שהקב"ה רוצה לשכון בתוכנו ולהשרות את שכינתו על כל עם ישראל. זאת אומרת שה' רוצה להיות איתנו. שאנחנו נהיה קרובים אל ה', וה' קרוב אלינו.  בית המקדש, שאנו עולים אליו שלוש פעמים בשנה, הוא 'שער השמים' ושם מרגישים הכי קרוב לקב"ה.

הקב"ה רוצה שאנו נהיה שותפים בהכנת הבית, ולכן הוא מבקש מכל אחד ואחד לתרום כפי יכולתו. "וייקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו". לכל אחד מעם ישראל יש חלק בבית המקדש!

שנזכה כולנו בעז"ה לתרום לבית המקדש שנבנה במהרה בימינו!

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ

דביר תרומה