תמונה לדביר

פרשת תצווה

שלום לכולם!

בשבוע שעבר קיבלנו את הציווי 'ועשו לי מקדש' ואת הפירוט איך להכין את כל הכלים.

כל הכלים?! כנראה שלא קראתם טוב... יש כלי אחד שאין התייחסות אליו בפרשת תרומה וזהו - מזבח הקטורת (שנקרא גם מזבח הזהב והמזבח הפנימי). בפרשת תצווה מפורטים כל בגדי הכהונה, אך את הציווי לבנות את מזבח הזהב קיבלנו רק בסוף הפרשה!

למה הפרידו את הציווי לבנות את מזבח הקטורת משאר הכלים?

ה'כלי יקר' מסביר בפירושו שמזבח הקטורת הוא ה'אמצע' בכל דבר: הוא עומד ומחבר בין המנורה ושולחן לחם הפנים, והוא מחבר בין שמיים וארץ דרך העשן שעולה מהקרקע ומגיע ישר למעלה.

הקב"ה חיכה עם הציווי על המזבח כך שרק כשהכל יהיה מוכן- כל הכלים ובגדי הכהונה, רק אז אפשר לבנות את מזבח הקטורת שהוא מאחד בין הדברים ובכך משלים את העבודה!

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ

דביר תצווה