תמונה לדביר

פרשת אחרי מות קדושים

שלום ילדים, מה שלומכם?

אחותי הקטנה, אפילו שהיא רק בת שלוש, כבר יודעת להגיד על דברים שהם 'מוקצה' או שאסור לעשות אותם בשבת. מה הפלא? כולם יודעים שחייבים לשמור שבת! אני גם מכיר הרבה סיפורים על אנשים ששמרו שבת אפילו בתנאים קשים ביותר, בגלות או במלחמות.

השבוע ראיתי שכתוב בפרשה: "אֶת שַׁבְּתֹתַי תִּשְׁמֹרוּ וּמִקְדָּשִׁי תִּירָאוּ אֲנִי ה'." (ויקרא יט, ל)

טוב, כבר אמרתי לכם שלשמור שבת זה ברור לכולם. אבל מה הקשר לבית המקדש? ומה זה אומר "תִּירָאוּ"?

הרמב"ם (הלכות בית הבחירה פרק ז) מסביר שיש מצווה לכבד את המקדש ולהתנהג בו ביראה. לדוגמא - לא לירוק על הרצפה בבית המקדש. וכמובן שיראים לא מבית המקדש, אלא ממי שהבית שלו - הקב"ה!

ומה הקשר לשבת? הרמב"ם אומר שכמו שאת השבת אנו שומרים בכל מצב, ולא נבטל אותה לעולם, כך גם מצוות יראת המקדש קיימת לעולם וצריכים להקפיד עליה תמיד, גם כשבית המקדש חרב. למשל בכותל ובהר הבית.

נתפלל שנזכה בע"ה להתנהג ביראה במקדש עצמו,

ולא רק בחורבותיו!

להתראות, דביר.