תמונה לדביר

פרשת בהר ובטחון ב- ה'

שלום לכולם!

אם יש לכם גינה בבית שיש בה עצי פרי, אתם בוודאי מכירים את השמחה כשמתחילים לגדול פירות על העץ. הנה! השקענו, שתלנו את העץ, השקנו אותו, טיפלנו בו, ואחרי כמה זמן- מתחילים לצמוח פירות!! איזו הרגשה של סיפוק שעבדנו קשה והצלחנו, עוד מעט נוכל אותם!

אבל אנו תמיד צריכים לזכור שזו לא רק העבודה שלנו, אלא הקב"ה הוא זה שנותן לנו את הכח ואת ההצלחה.

כדי שלא נשכח את זה יש לנו כמה תזכורות בבית המקדש:

  • ביכורים - דווקא את הפירות הראשונים אנחנו מביאים כביכורים לבית המקדש וכך אנחנו מודים ל-ה' על מה שנתן לנו ומזכירים שהכל בזכותו.
  • בבית המקדש הונחה בקודש הקודשים צנצנת עם מָן - 'לפני ה' למשמרת לדורותיכם" זאת כזכרון לכך שעם ישראל סמך על ה' שיתן לו את כל צרכו בכל יום ויום במדבר. כך ציווה ה' את אהרן: "קח צִנְצֶנֶת אַחַת, וְתֶן-שָׁמָּה מְלֹא-הָעֹמֶר, מָן; וְהַנַּח אֹתוֹ לִפְנֵי ה', לְמִשְׁמֶרֶת לְדֹרֹתֵיכֶם."
  • בתחילת הפרשה אנו מצווים להפסיק לעבוד בכל שנה שביעית- שנת השמיטה. גם זה כדי להראות את הבטחון שלנו ב-ה'. שאפילו כשאין אנו עובדים למשך שנה שלמה תמיד יהיה לנו אוכל.

שנזכה לבטוח ב-ה', לקיים את מצוות הביכורים, ולראות את המן בבית המקדש!

דביר בהר

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ