תמונה לדביר

פרשת נשא

שלום ילדים! מה שלומכם?

השבוע המורה לימדה אותנו על 'עגלות צב'. זה נשמע מצחיק, נכון? ממתי צבים סוחבים עגלות? הרי הם יגיעו הרבה אחרי כולם... אבל המורה הסבירה שאת עגלות הצב סוחבים פרים ולא צבים...
אז מה עשו עם עגלות הצב?

אנחנו יודעים שללוי היו שלושה בנים - גרשון, קהת ומררי והם היו אחראיים על פירוק, סחיבת והרכבת המשכן. כדי לסחוב את חלקי המשכן (שהיו גדולים וכבדים מאד) הם נעזרו בעגלות הצב.

  • בני משפחת גרשון - היו אחראים על סחיבת יריעות המשכן (הכיסויים) - קיבלו 2 עגלותעגלה2עגלה1
  • בני משפחת מררי - היו אחראים על קרשי המשכן, האדנים וכו' - קיבלו 4 עגלות צב

בני משפחת קהת - היו אחראים על סחיבת כלי המשכן -  ולא קיבלו כלל עגלות...

למה משפחת קהת לא קיבלו עגלות צב?

בני קהת היו אחראים על סחיבת כלי המשכן, וכיוון שהכלים כל כך קדושים ומיוחדים יותר מתאים לסחוב אותם בידיים. לכן הם לא היו צריכים עגלות..!

להתראות בבית המקדש!

שבת שלום ילדים!

דביר נשא