תמונה לדביר

פרשת קרח

 שלום לכולם!

איך פותרים מריבות בין אנשים? יש כאלה שעושים זאת בדיבור בין שני הצדדים, יש כאלה שמרביצים (אבל זה רק מגביר את המריבה) ואולי אפשר שאחד הצדדים יוותר.

השבוע בפרשתנו, פרשת קרח, קרח כועס מאד על משה ואהרן, שהם 'חושבים את עצמם' ואומרים לכל בני ישראל מה לעשות. איך הוא יכול לומר זאת?! הרי משה התאמץ כל כך בשביל בני ישראל, וגם הקב"ה בחר בו ולא הוא בחר בעצמו!

ואיך משה פתר את המחלוקת?

הוא הציע לקרח ועדתו לפתור את המחלוקת בהקטרת קטורת - ומי שהקב"ה בחר בו, הקטורת על המחתה שלו תשרף באש מאת ה'.

למה דווקא קטורת?

הקטורת היא סם החיים וסם המוות, וזה תלוי במעשים של בני ישראל. אם הם חוטאים - הקטורת עלולה להיות מסוכנת (כאשר נדב ואביהוא הקריבו את הקטורת באש זרה הם נשרפו), אך אם זה ברשות ה' - הקטורת מרפאה (בהמשך הפרשה שלנו אהרן מקטיר קטורת וכך נפסקת המגפה בבני ישראל).

שנזכה להשתמש בקטורת רק למעשים טובים וברצון ה' בבית המקדש!

 

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ