תמונה לדביר

פרשת בלק

שלום לכולם!

בפרשת השבוע שלנו בלעם עושה הכל כדי לנסות ולקלל את עם ישראל. כדי לזכות בנבואה מאת ה' הוא מקריב קרבנות.

גם בבית המקדש היינו מקריבים קרבנות על מנת להתקרב ל-ה' וכדי לכפר על חטאינו...

אך לא מספיק המעשה - צריך גם כוונה!

בקרבנות, עוד יותר מזה - העיקר זו הכוונה. כפי שנאמר בהפטרה - 

"הֲיִרְצֶה ה' בְּאַלְפֵי אֵילִים בְּרִבְבוֹת נַחֲלֵי שָׁמֶן..." (מיכה פרק ו)

הקב"ה אומר לעם ישראל שאם הם לא מתכוונים בהבאת הקרבן עדיף שלא יקריבו בכלל!

מחר נצום את צום י"ז בתמוז, חלק מהילדים יצומו שעה או שעתיים, חלק יצומו חצי יום וחלק יצליחו לצום את כל הצום כולו!

אך 'כמה' נצום זה לא העיקר - העיקר הכוונה. העיקר שנזכור שהצום נקבע כיוון שאין לנו היום בית מקדש.

צום קל ומשמעותי, דביר.

דביר יז תמוז ובלק