תמונה לדביר

פרשת פנחס

שלום לכולם!

לפרשה שלנו קוראים 'פנחס', למרות שרוב הפרשה לא עוסקת בו. בתחילת הפרשה מוזכר שבחו של פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן. ועל מעשהו הגדול נותן לו הקב"ה פרס. את הכהונה. כלומר, מעכשיו פנחס יהיה כהן.

אבל רגע? הרי פנחס הוא הבן של אלעזר כהן, ונכד של אהרן הכהן הגדול. אז אם אבא שלו כהן, גם פנחס הוא כהן.

איזה מן פרס זה, לקבל מתנה שכבר יש לך?

אלא שפנחס בן אלעזר לא היה כהן עד הפרשה הזו וכל ארבעים השנה במדבר הוא לא עבד במשכן.

ולמה? משום כשפנחס נולד לאלעזר, אלעזר עוד לא היה כהן. משום שאהרן ובניו עוד לא נתקדשו לכהונה. רק מאוחר יותר הקב"ה קידש את אהרן, אלעזר ואיתמר, נדב ואביהוא, וגם את כל ילדיהם שיוולדו בעתיד. אך פנחס, שכבר נולד, נשאר בחוץ - מחוץ לכהונה.

תחשבו על זה. פנחס, ראה את כל הדודים שלו, כל האחים שלו, האחיינים, וכל שאר משפחתו. כולם עובדים במשכן ורק הוא וילדיו צופים מן הצד. איזה עצוב. והנה סוף סוף הוא מקבל מתנה גדולה. מעכשיו, אומר לו הקב"ה, אתה תעבוד במשכן וכל הכהנים הגדולים יהיו מזרעך.

הלואי וגם אנחנו נזכה לחזור לבית המקדש ולראות את כל הכהנים עובדים שם בשמחה. אז, כשתראו את הכהן הגדול תשאלו אותו האם הוא ממשפחתו של פנחס הכהן!

דביר פנחס

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ