תמונה לדביר

פרשת ואתחנן

שלום ילדים, מה שלומכם?

בדרך כלל כשאנו קמים בבוקר אנחנו נוטלים ידיים, מתלבשים ומתארגנים ו - הולכים להתפלל! אנו רגילים לחשוב שבבית המקדש לא התפללו כלל, שהרי את נוסח התפילה שאנו מכירים כיום תיקנו רק אחרי חורבן הבית.

אז האם התפללו בתקופת בית המקדש? ואם כן - מתי?

בפרשת השבוע שלנו, משה נואם לעם לפני הכניסה לארץ, ומקריא את 'עשרת הדברות', ואת פרשת 'שמע ישראל', כחלק מדבריו. את הדברים האלו אומרים הכהנים בבית המקדש -

"...וירדו ובאו להם ללשכת הגזית, לקרות את שמע... קראו עשרת הדברים, שמע, והיה אם שמע, ויאמר..." (מסכת תמיד, ה')

מסכת תמיד עוסקת בעבודות שעשו הכהנים כל יום בבית המקדש, מהרגע שהם קמים (מאד מוקדם בבוקר - עוד לפני עלות השחר) ועד סוף היום. תפילת הכהנים נעשתה מיד אחרי הקרבת קרבן התמיד של שחר! הכהנים קמים, עובדים בכמה עבודות עיקריות, כמו תרומת הדשן, דישון המנורה והקרבת קרבן התמיד. ואז מתפללים בלשכת הגזית וחוזרים לעבודת המקדש...

 שנזכה להתפלל בבית המקדש!

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ

דביר ואתחנן