הרב מקובר יהודה גליק הרצאה
תמונות מאירוע חנוכת משכננו החדש! 
מוזמנים לבקר אותנו - יפו 234, ירושלים