תמונה לדף לפי שבועות2

חידה - זהה את המושג

הוראות:

זהו את המושג המסתתר, ופרטו לגביו בתשובתכם.

בהצלחה!