תמונה לדף לפי שבועות2

חידה - זהה את המושג

הוראות:

סודוקו מקדש

הוראות: המשחק מתבצע על לוח של 9×9 תאים, המורכב מתשעה אזורים של 3×3 ריבועים.

בחלק מהריבועים משובצים בגדי הכהן הגדול ויש להשלים את יתרת הריבועים הריקים בבגדים המופיעים למטה,  כך שבאותו טור, באותה שורה ובאותו אזור לא יופיע אותו בגד יותר מפעם אחת.

בהצלחה!