תמונה לדביר

פרשת כי תבוא

שלום ילדים! מה שלומכם?

חודש אלול. כולם מדברים על תשובה וסליחה, וככל שמתקרבים לראש השנה ויוה"כ מרגישים משהו שונה, כולם מקפידים לבקש סליחה אחד מהשני אם פגעו, לומר תודה כמו שצריך ובכלל לחשוב יותר על מה שעושים.

כשאנחנו פוגעים, חס וחלילה, במישהו אנחנו הולכים (למרות שזה קשה) ומבקשים סליחה. כך גם כדי לומר תודה. לשלוח שליח זה לא מספיק, את צריך ללכת בעצמך ולבקש סליחה או לומר תודה...

כך גם בפרשתינו בה אנחנו מצווים להביא את הביכורים לבית המקדש!

מצוות הביכורים זו הדרך שלנו לומר תודה ל-ה'! אנחנו מתאמצים, אוספים את הפירות הראשונים, מקשטים יפה את סלי הביכורים, עולים לרגל לבית המקדש, (לא משנה כמה רחוק אנחנו גרים), ואומרים לקב"ה תודה על הכל - על התבואה והפירות, על הארץ ועל המקדש.

בביכורים ישנה הקפדה מיוחדת שכל אחד, יקח בעצמו את הביכורים שלו לבית המקדש ולא לשלוח שליח. המשנה מספרת שאפילו אגריפס המלך לא שלח את עבדיו, אלא נטל את סל הביכורים בעצמו על כתפו.

שנזכה לקיים את הפסוק הפותח את הפרשה - "כי תבוא אל הארץ... ולקחת מראשית כל פרי האדמה... והלכת אל המקום אשר יבחר ה'..."  

 

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ