תמונה לדביר

פרשת וילך - שבת שובה

שלום ילדים! איך היה ראש השנה?

גם אתם התרגשתם בתפילות ראש השנה בבית הכנסת כשכולם שרו יחד את אותו השיר בכוונה? גם אתם הרגשתם את העוצמה של להיות כולם יחד מאוחדים לאותה מטרה?

אני חושב שהרגשתי לרגע, קצת, אבל קצת, כמו במעמד הר סיני. דמיינתי את עצמי עומד בין כל עם ישראל סביב הר סיני מצפה לשמוע את דבר ה'!

כששאלתי את אבא שלי מה הוא חושב הוא הסכים איתי שזה היה מן מעמד הר סיני קטן והוסיף שיש עוד מעמד, 'מעמד הקהל' שמתקיים פעם בשבע שנים והוא באמת שחזור של  מעמד הר סיני -

כ-ל עם ישראל מתקבצים יחדיו בבית המקדש לשמוע את התורה מפי המלך. כפי שמתואר בפרשתנו:

"מקץ שבע שנים... הקהל את העם... למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלוקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת"

וואו! זה בהחלט נשמע כמו משהו ששווה להיות בו! וזה באמת מעין מעמד הר סיני כדי שלא נשכח בשגרת חיינו את התורה ואת מצוות ה'.

במיוחד עכשיו, רגע לפני יום כיפור, ניזכר במעמד הר סיני, ונבקש:

הלוואי ויבנה בית המקדש בקרוב ונוכל לקיים את מעמד הקהל עם כל עם ישראל בבית המקדש!

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ