תמונה לדביר

פרשת וירא

מה שלומכם ילדים?

בטח ביקשו מכם פעם או פעמיים לעשות 'עץ שורשים' כעבודה בבית ספר. לחקור את תולדות המשפחה שלכם?

זה בדיוק מה שאנחנו עושים בפרשות אלו. לומדים להכיר את אבות האומה שלנו - אברהם יצחק ויעקב, מלידתם ודרך סיפורי חייהם. וכפי שאומרים חז"ל: "מעשה אבות - סימן לבנים."

בפרשה שלנו, אנו מלווים את אברהם אבינו ואת יצחק באחד המאורעות חשובים ביותר: עקידת יצחק! הניסיון העשירי והאחרון בעשרת ניסיונותיו של אברהם אבינו.

לאחר הניסיון בעקידת יצחק, מקריב אברהם איל לעולה, וזו הפעם הראשונה שאברהם מקריב קרבן על מזבח שהוא בונה. עד עכשיו הוא רק בנה מזבחות, וזו הפעם הראשונה שהוא ממש מקריב קרבן ל-ה'.

הקב"ה מלמד אותנו, דרך מעשיו של אברהם, שבמקום הזה - הר המוריה - ה' תמיד ייראה. וזהו מקום הקרבת הקרבנות לעולמי עד.

שנזכה ללכת בדרכו של אברהם אבינו ולעלות באהבה ובמסירות אל הר ה' בירושלים הבנויה!

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ