?

מטרות:

החניכים יבינו וירגישו עד כמה גרועה שנאת חינם ויפנימו את חשיבות אהבת החינם, בעם ישראל ובכלל.

 קהל יעד: כיתות ג'-ה'

עזרים נצרכים: צ'ופר (נספח), מלפפון, פתקי חיות

נספחים - קישורים להורדה: נספח - צ'ופר

פעולה בנושא שנאת חינם

מהלך הפעולה:

המדריך מבקש מהחניכים שיסבירו לו מהי שנאת חינם.

שאלות מנחות:

#מה מרגיש אדם ששונא אדם אחר?

#מה מרגיש אדם שמישהו שונא אותו?

#איך נוצרת שנאה?...

*אפשר להשאיר שאלות באוויר*

משחק המלפפון: חניך אחד עומד באמצע והשאר עובדים סביבו במעגל צפוף. העומדים במעגל מעבירים ביניהם מלפפון, מטרת העומד: למצוא אצל מי נמצא המלפפון. על העומדים במעגל לגמור לאכול את המלפפון בלי שהעומד במרכז יבחין אצל מי נמצא המלפפון. אם העומד מבחין אצל מי מלפפון הם מתחלפים כך שהנתפס הופך לעומד והעומד מצטרף למעגל.

משחק החיות: כל חניך מקבל פתק עם שם של 2 חיות. עומדים במעגל ומזיקים ידיים. המדריך אומר שם של חיה והחניך שקיבל את אותה החיה צריך לשבת כששני החניכים שלידו לא נותנים לו. יש חיה אחת שרשומה לכולם וכשאומרים אותה כולם נופלים כי אין מי שיחזיק אותם משתי הצדדים.

משחק הפסלים: חניך אחד נבחר ושר: פסלים עמודו דום, בלי לזוז מהמקום, בלי לראות את השיניים, עמודו דום! עד שהוא מסיים לשיר על כל החניכים לבחור פוזה בה הם יעמדו בלי לזוז ובלי שיראו את שיניהם. החניך ששר עובר בין כולם במטרה למצוא חינך שנפסל וזז או שראו את שיניו, הוא יכול לדבר אליהם, להצחיק אותם, להבהיל אותם, אבל לא לגעת בהם. חניך שנתפס זז/שראו את שיניו מחליף את העומד.

מתקבצים לדיון חוזר:

#את החניך שעמד במרכז במשחק המלפפון: איך הרגשת כשכולם ניסו להסתיר ממך?

#איך הרגשתם כשניסיתם לשבת והפריעו לכם?

#איך הרגשתם כשמישהו עקב אחרי כל תנועה שלכם עד שתיפסלו?

זו בדיוק השנאה. השנאה גורמת לנו להרגיש רע, השנאה גורמת לנו להסתיר דברים מחברים שלנו, לנסות להפריע להם לעשות דברים, לחפש במה הם נכשלים...

השנאה גורמת לפירוד בעם ישראל ומכאיבה לשני הצדדים. ההשלכות של השנאה משפיעות עלינו עד היום, בית המקדש השני חרב בעקבות שנאת החינם שהיתה בעם ישראל. שנאה שלא נשענה על כלום, שנאה על סתם, שנאה שהיתה כל כך עמוקה  שגרמה ליהודי ללכת להלשין על עמו לקיסר, שנאה שגרמה לרצח המונים, למלחמה ולגלות. בגלל שנאת חינם נחרב המקדש, ובעזרת אהבת חינם - אהבת ישראל, יבנה המקדש. כשנאהב אחד את השני, ללא כל סיבה מיוחדת, כך נבנה את המקדש!

בציפייה לבניין המקדש!

16. העזרה