?

מטרות:

החניכים יבינו את חשיבות ההתפייסות והשלום

החניכים ילמדו על הפיס - דרך הבחירה בכהן להקטרת הקטורת ובכלל לעבודות המקדש.

 קהל יעד: כיתות ה'-ז'

פעולה בנושא צו פיוס

מהלך הפעולה:

משחק דמיון: בוחרים שני חניכים ולכל אחד מהם נותנים לשחק דמות אחרת.

#הדמות יכולה להיות עם אילו תכונות שרוצים

#המדריך מעלה בעיה - שתי הדמויות עשו ביניהן תחרות ריצה ולא יודעים מי זכה! חלק מהשופטים אומרים שדמות א' זכתה וחלק שדמות ב'... אז מה עושים?

#מעלים את הנושא כדיון בין החניכים

#ברגע השיא של הויכוח המדריך עוצר את הכל ושואל את הדמויות מה הן היו מוכנות לתת בשביל לנצח.

מחלקים את החניכים לזוגות, כל אחד מבני הזוג מייצג את אחת הדמויות ובשביל להכריע על הריב עליהם לשחק "זוג או פרט" ׁ(פירוט המשחק מטה)  לאחר המשחק ישאל המדריך את החניכים אם לדעתם הניצחוןהפסד שלהם היה תלוי בהם, ויבקש להסביר למה הם חושבים כך. המדריך יקבע בעזרת החניכים שעדיף לקבוע מי המנצח ע"פ "זוג או פרט" שחוקיו ברורים מאשר בתחרות פיזית בה לא ברור מי המנצח, יכולות המשתתפים לא שוות ויש סיכון להפגע.

המדריך יספר לחניכים שבשנים הראשונות בבית המקדש בכל בוקר הכהנים היו עושים תחרות ריצה לראש המזבח, ומי שהגיע ראשון זכה וביצע את העבודה, אבל מרוב שהכהנים רצו לעבוד הם היו עושים דברים לא הגונים בשביל הניצחון. עד כדי כך שמסופר על כהן שדחף את חברו מראש הכבש במהלך התחרות, וכתוצאה מכך נשברה רגלו, ואפילו יותר גרוע - כהן אחד רצח את חברו בגלל שניצח בתחרות! כתוצאה מהמקרים האלו החליטו חז"ל לקבוע פיס, הגרלה, שבמהלכה יקבע מי יעבוד ולכן לא יהיו מריבות. לכן קראו לפיס "פיס", מלשון התפייסות - שלום.

מסר:

כשישנם חילוקי דעות בין שניים או יותר תמיד עדיף לפתרם בדרך הוגנת וישרה שברורה לכולם.

 

פירוט משחק:

שני ילדים משחקים ב"פרד-זוג". כל ילד בוחר האם הוא "פרד" או "זוג", ("פרד" זה מספר אי זוגי ו"זוג" זה מספר זוגי.) שני השחקנים מוציאים אצבעות ממספר 0-5 (כולל 0  ו- 5) בבת אחת. סופרים את האצבעות ואם המספר שיצא הוא זוגי - אז "זוג" ניצח, ואם המספר אי זוגי אז "פרד" ניצח.

בציפייה לבניין המקדש!

16. העזרה