?

מטרות:

החניכים יבינו מדוע יש צורך במחצית השקל ולמה היא משמשת.

החניכים יישמו את נושא הפעולה ויתרימו חצי השקל לצדקה.

 קהל יעד: כיתות ו'-ט'

עזרים נצרכים: רשימת עלויות (נספח 1), סיפורים (נספח 2), צ'ופר (נספח 3)

פעולה בנושא מחצית השקל

מהלך הפעולה:

המדריך מגיע לפעולה ומספר לחניכיו בהתלהבות שעלה בישב"צ רעיון שהסניף יהיה שותף בהקמת יישוב חדש, ובהקמתו ישתתפו בעיקר החניכים הגדולים. המדריך מבקש מהחניכים שיעלו את הדברים שהם חושבים שצריך לארגן בשביל זה. תשובות צפויות: בתים, אנשים (אנחנו נקים אבל לא נגור שם...), תשתיות (ביוב, חשמל, מים), בית כנסת, מזכירות, מוסדות חינוך, מרפאה, שמירה, תרבות, סניף וכו'...

חלוקת החניכים לוועדות בתחומים שונים (לפי מספר החניכים אפשר להחליט לכמה מחלקים...): בנייה ותשתיות, קליטה, מציאת חברי מזכירות, חינוך ותרבות. לאחר דיון של 5-10 דקות עבודה בקבוצות קטנות כל קבוצה תציג את מסקנותיה במשך שתי דקות. המדריך יציג נתונים כמה כל דבר עולה (נספח 1)

השורה התחתונה: כדי להקים יישוב יש צורך בהרבה כסף.

שאלה: מי יממן את היישוב?

תשובה: התושבים.

שאלה: ומה עם התשתיות? כבישים, ביוב, מים, חשמל?

תשובה: המדינה. זאת האחריות שלה, זה שייך לכולם.

שאלה: מאיפה יהיה לעיריה כסף לתת לנו?

תשובה: כל תושבי העיר משלמים מיסים. חלקם משמשים לשיפור התשתיות (כבישים, ביוב מים...).

המדריך ישיח לפי תומו שזה מזכיר לו את פרשת השבוע... השבת קוראים בבית הכנסת בשני ספרי תורה: פרשת משפטים ופרשת שקלים. בפרשת שקלים כתוב: "זה יתנו כל העובר על הפקודים - מחצית השקל בשקל החודש" מחצית השקל היא תרומה לבית המקדש, שניתנת מכל עם ישראל לצרכים של כל העם.

שאלה: איזה צרכים של כל עם ישראל יש במקדש?

תשובות: קרבנות ציבור, סולת של לחם הפנים, סממני הקטורת, שיפוצים במבנה, תיקוני הדרכים, שכר פועלים.

מצוות מחצית השקל היא מצווה פרטית, אבל אם כל פרט ופרט לא יקיים אותה ח"ו לא יוכלו לקיים את מצוות המקדש שהן מצוות כלליות.

כל אחד מביא מחצית השקל. מחיבור של כל החצאים בעם ישראל נוצר השלם. אפשר לספר סיפור, מצורפות שתי אפשרויות לבחירה בנספח 2. (אם רוצים לשכלל יותר אפשר לתת לחניכים להציג את הסיפור.)

בבניית המשכן, השתמשו בכספי מחצית השקל ליצירת האדנים - הבסיסים עליהם עמדו קרשי המשכן. הבסיס של המקדש עומד בזכות זה שעם ישראל מאוחד.

את מחצית השקל התחילו לאסוף בט"ו אדר וסיימו לאסוף בראש חודש ניסן. מי שחייב במצוות מחצית השקל הוא כל זכר מבן 20 שנה ומעלה, אבל אם נשים וילדים התחילו לשלם הם לא מפסיקים. אולי יישוב יהיה לנו קצת קשה להקים, אבל לאסוף תרומת מחצית השקל לבית המקדש אנחנו יכולים. במכון המקדש מכינים כבר מעכשיו כל מיני דברים לבית המקדש בשביל שכיבנה המקדש הרוב - אם לא הכל, כבר יהיה מוכן. הכסף משמש לעשיית כלים לשם חידוש העבודה, להכנת בגדי כהונה, לתשלום לרבנים ומדענים החוקרים איך הדברים צריכים להיות ולעושי המלאכה. לפעמים קורה שאנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו יכולים לעשות בשביל בית המקדש. זאת ההזדמנות שלנו.

 

צ'ופר: (נספח 3)  "בתרומת מחצית השקל אומרת התורה לאדם מישראל: תרום אתה את ה'חצי' שלך וחברך יתרום את ה'חצי' שלו, כי רק החיבור של כל ה'חצאים', ושיתוף הכלל כולו במעשה הבניין ובתרומת הקרבנות, רק כך יבנה הבית ויתקיים המקדש השלם" (הרב ישראל אריאל)

בציפייה לבניין המקדש!

16. העזרה