?

מטרות:

החניכים יבינו שהזמן מטשטש אירועים שלא מעלים לזיכרון,

יחשבו מדוע חשוב לזכור אירועים מן העבר

וידונו מה יש לעשות עם הזיכרון כדי להפכו למעשים.

 קהל יעד: כיתות ו'-ח'

עזרים נצרכים: אירועים למשחק הכתרים (נספח)

נספחים - קישורים להורדה: נספח 1 - אירועים למשחק הכתרים

פעולה בנושא זכרון

מהלך הפעולה:

נותנים לאחד החניכים להסתכל על תמונה במשך דקה

משחק זיכרון מורכב – המדריך מפזר כ20 חפצים שונים על הרצפה (ארנק, כדור, עט, צ'ופר, בקבוק...) ומבקש מהחניכים להסתכל טוב-טוב עליהם. לאחר דקה אוסף המדריך את כל החפצים ומבקש מהחניכים לשחזר אילו חפצים ראו ואיפה היו.

משחקים "כתרים" עם אירועים היסטוריים: מרד בר כוכבא, מלחמת יום כיפור, הענקת פרס נובל לכימיה לדר' עדה יונת, יהודית ואליפורנס, אברהם אבינו והפסלים והמצאת הנורה ע"י תומס אדיסון. (נספח)

המדריך בוחר שני חניכים ועושה ביניהם תחרות: לחניך הראשון הוא מראה בחטף תמונה ומבקש ממנו לתאר אותה כשהוא לא יכול לראות אותה אבל שאר החניכים כן. לחניך השני נותנים לתאר את התמונה כשהוא רואה אותה. לאחר ששני החניכים מתארים את התמונות מכריז המדריך על החניך השני כמנצח.  #מטרת ההכרזה היא להתסיס את החניכים#

מפתחים דיון: @למה זה לא נקרא שהוא מנצח? - הרי הוא אמר הכי הרבה פרטים! ואחרי הכל, שניהם ראו את התמונה... @למה הראשון לא זכר? @אז אם כשרואים משהו מהר לא זוכרים אותו כ"כ טוב - אז למה במשחק הראשון היה קשה לזכור את הכל?

מבקשים מהחניך שהראנו לו את התמונה לשחזר אותה. @זה היה קל? @אבל כבר ראית אותה... אז למה?

מגיעים למסקנה שהזמן גורם לזכרון לדהות ומקשרים זאת גם למשחק הכתרים.

דנים מה אפשר לעשות כדי לזכור יותר טוב.

מסר:

ההיסטוריון יגאל אלון: "עם ללא עבר ההווה שלו דל ועתידו לוטה בערפל"...

בציפייה לבניין המקדש!

16. העזרה

 

לגרסה להדפסה: זכרון