תמונה לדביר

פרשת שמות

שלום ילדים!

כבר גמרנו את חומש בראשית, ואנחנו מתחילים בשעה טובה את ספר שמות. בהצלחה!

האם זה טוב למרוד? ללכת נגד כולם? נגד המוסכמות?

לפעמים כן...

בפרשת שמות בולטת דמות מיוחדת שנמצאת בכל האירועים המובילים לגאולה ממצרים, הלא היא - מרים.

כששמע עמרם את הגזרה של המצרים להרוג כל בן זכר הוא התרחק מאשתו כדי שלא יוולדו ילדים שעלולים לההרג בגלל הגזרה. כשראו ישראל שכך עשה עמרם - גדול הדור, הם עשו כמוהו.

מרים יצאה נגד המעשה של אביה ושכנעה אותו לחזור ולהתחתן עם יוכבד אשתו. כשראו זאת בני ישראל,  חזרו כולם להתחתן עם נשותיהם.

(ובזכות זה נולדנו אנחנו, המשכו של עם ישראל...!)

למרים יש תכונה מרדנית. מרים=מרי (מרד). היא נולדה למשפחה שבונה את עתידו של עם ישראל- יציאת מצרים, קבלת התורה והרצון למקדש.

שנזכה ללמוד ממרים את תכונת המרדנות, שגם כאשר המוסכמה היא שלא בונים מקדש, אנו נקום ונשנה - נקום ונעשה!

 

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ