תמונה לדביר

פרשת שמיני

שלום ילדים!

מזמן לא קראנו את פרשיות השבוע, ועכשיו אנחנו חוזרים לשגרה שלאחרי פסח, לפרשת שמיני.

כולנו עושים טעויות לפעמים. לפעמים הטעויות גדולות ולפעמים קטנות ולא מזיקות. אבל כשראשי העם, אנשים חשובים ומכובדים עושים טעות, כמה שהיא תהיה קטנה היא משפיעה הרבה על כל העם.

נדב ואביהו בני אהרון רצו להתקרב ל-ה', לקדש את השמחה שהיתה בבני ישראל בזמן בניית המשכן. כדי לעשות זאת הם הקטירו קטורת.

אבל... כפי שנאמר בפסוק, האש שהקריבו היתה אש זרה! אש שלא נצטוו בה, אש שהם החליטו על דעת עצמם, ולכן נדב ואביהו מתו לפני ה'.

אבל, למרות העצב הגדול, אסור לאהרון, ולבניו הנותרים (אלעזר ואיתמר) להתאבל. משה מזהיר אותם לא לפרום או לקרוע את הבגדים שלהם, לא לגדל את שערם, ולא לצאת מאוהל מועד. מדוע?

אהרון ובניו עובדים בבית ה', במשכן, ולא ראוי שבבית של שמחה, קדושה, וקירבה לה' יהיה עצב ואבל.

שנזכה לשמוח בבית ה'!

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ