תמונה לדביר

פרשת קרח

שלום חברים!

אתם הייתם רוצים להיות חברים של קרח? חברים של מי שהקב"ה בחר להעניש אותו בצורה כל כך קשה. אותו ואת משפחתו!

אני חושב שלא...

ולמרות זאת, מישהו מוכר מאד הוא מבניו של קרח. יודעים מי...? שמואל הנביא! מפתיע? בואו נראה:

פרשת קרח מספרת את סיפור קרח ועדתו שכעסו על משה ואהרון שלקחו את כל המלכות לעצמם, ובהפטרה של הפרשה אנו קוראים על שמואל הנביא בנאומו לפני העם לאחר המלכת שאול. מה הקשר בין הסיפורים?

גם שמואל וגם קרח התעסקו במלכות. שניהם אף התנגדו למלכות! קרח התנגד למלכותם של משה ואהרון ואילו שמואל התנגד להמלכת מלך בשר ודם בטענה שה' הוא המלך.

לשמואל הנביא היה את אותו ה'גן' של התנגדות למלוכה כפי שהיה לקרח, אלא ששמואל ניצל את היכולת הזו לעשיית רצון ה' ואילו קרח חטא... בימי קרח הקב"ה ציווה את משה ואהרון להיות המנהיגים ובימי שמואל (על אף התנגדותו של שמואל) הציווי מפי ה' היה להמליך מלך כבקשת העם.

שמואל תיקן את מעשהו של קרח מאות שנים אחריו, הוא פעל לפי רצון ה',  וזכה להמליך על ישראל את דוד המלך שהביא את עם ישראל להיות 'אורו של עולם'.

שנזכה לקיים את רצון ה' בשלמותו, ולהעמיד כהנים בעבודתם, למלך מבית דוד ולמקדש. כפי שכתוב: "מקדש מלך עיר מלוכה"!

 

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ