תמונה לדביר

פרשת חוקת

שלום חברים! השבוע היתה לי שיחה מעניינת:

"הי! אסור לכם לעבור כאן! "

"מה? למה? זה מקצר את הדרך כל כך!  ובכלל, רק עכשיו למדנו את פרשת חוקת, ואתה מתנהג בדיוק כמו מלך אדום או סיחון מלך האמורי, שלא נתנו לבני ישראל לעבור בארצם! אז בבקשה, תן לי לעבור!"

"רגע, רגע, אין סיבה לכעוס. יש סיבה נוספת שבגללה אסור לעבור במקום מסויים. ואני אתן לך רמז - זה קשור לבית המקדש!"

ילדים, אתם יודעים על מה מדובר? אני קצת מבולבל... מה הקשר בין סיחון מלך האמורי לבית המקדש?

טוב, אני אספר לכם. בבית המקדש, אסור לעבור סתם כדי 'לקצר את הדרך'. אם נכנסים זה למטרה מסויימת: תפילה, הבאת קרבן,  עלייה לרגל בחגים וכדומה.

המטרה היא לא לעכב אותנו, או לגרום לנו ללכת יותר - כפי שעשו מלך אדום וסיחון מלך האמורי בפרשתנו. אלא, המטרה היא שנרגיש את חשיבות המקום, שלא נהלך בו סתם כך. כדי שנגיע לבית המקדש וזו תהיה הגעה לצורך התקרבות לה' ולא לשווא.

שנזכה להלך בבית המקדש ולהרגיש את קדושת המקום!            

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ