תמונה לדביר

פרשת בלק

 שלום חברים!

על פי חז"ל עשרה דברים נבראו בערב שבת הראשון של הבריאה, ממשל פני כניסת השבת הראשונה בעולם.  ביניהם "פי האתון". זוהי האתון של בלעם, שפצתה את פיה בפרשתנו - פרשת בלק.

מה אמרה האתון של בלעם שהיה כל כך חשוב שהמדרש היה צריך לומר שהיא נבראה בימים הראשונים של הבריאה?

נסתכל בדברי האתון לבלעם:

"מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים?" (פס' כח.)

אומר המדרש:  "רמזה לו: אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלוש רגלים בשנה" (תנחומא בלק ט.)

האתון מזכירה את הזכות של ישראל שהם עולים לרגל שלוש פעמים בשנה. היא מזכירה לבלעם ולנו את הזכות של ישראל בפשטות קיום רצון ה'.

בזכות שלושת הרגלים הללו שהזכירה האתון, הקב"ה 'העניש' את בלעם על רצונו לקלל, וברך את ישראל בפרשה זו בשלוש ברכות שמעוררות בנו שמחה והרגשת גאווה להיות חלק מהאומה היהודית.

גם היום אפשר להפוך את המצב, אפשר להפוך קללה לברכה!

אנו צריכים להזכיר לעצמנו כל שנה את הזכות של עם ישראל בברכות אלו. וכך נוכל גם לקיים את הציווי ואת הברכה: "שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון ה'"!

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ