תמונה לדביר

פרשת שמיני - פרה

שלום חברים!

שבע זה מספר של טבע. שמונה - מעל הטבע!

פרשת השבוע שלנו היא פרשת 'שמיני', ובמשך כל הפרשה אנו נגלה את המציאות של מעל הטבע. מציאות המשכן.

7 ימים, המכונים שבעת ימי המילואים עבד משה רבנו לבדו את כל עבודות המשכן! הוא הקים ופירק את המשכן כל יום, הקריב את כל הקרבנות, הלביש את אהרון ובניו בבגדי הכהונה. בקיצור, עשה את כ-ל עבודות המשכן, ואף יותר, לבדו!

משה רבנו אינו כהן! איך יתכן שהוא זה שעושה את כל העבודה?

משה רק הכין את אהרון ובניו לעבודתם ככהנים, הוא חנך אותם ולימד אותם את כל העבודה.

7 ימים עבד משה לבדו, והכהנים לא עשו דבר, וביום השמיני - הכהנים החלו לעבוד לדורות

7 ימים משה רבנו פירק והרכיב את המשכן בכל יום ויום, וביום השמיני - הרכיב ולא פירק.

7 ימים הוקרבו כל הקרבנות על המזבח החיצוני בלבד, וביום השמיני - החלו להכנס גם למזבח הפנימי.

7 ימים שבהם השכינה עוד לא שורה במשכן, וביום השמיני - השכינה יורדת ושורה על המשכן!

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם...!

פרשת שמיני קוראת אחרי 7 ימים של הכנה, וביום השמיני, ההתרגשות מגיעה לשיאה, חנוכת המשכן! ברכת ה' יורדת לארץ ושוכנת במשכן.

שנזכה לחוש את קרבת ה' ושכינתו בתוכינו, בכל יום ויום בבית המקדש!

 

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ