תמונה לדביר

פורים!

שלום חברים!

1. 2. 3. 4. 5. 6.................70!!

לספור עד 70? קלי קלות! אבל מה קורה כאשר מדובר בשנות גלות...

לאחר חורבן בית ראשון יצאו ישראל לגלות, אך לגלות זו היה קץ, היתה הבטחה שלאחר 70 שנה עם ישראל ישוב לארצו! כולם מיהרו לספור את אותם 70 שנה, לגלות מתי יקרה הנס שעם ישראל יחזור לארצו.

גם המלך אחשוורוש ספר את השנים, וכאשר הגיע הזמן לפי ספירתו ועם ישראל לא חזר לארצו, אחשוורוש שמח והתרברב! עם ישראל נעלם מעל במת ההיסטוריה, הם לעולם לא ישובו לבנות את בית המקדש בארצם... וכדי להוכיח את מה שחשב, אחשוורוש הוציא את כלי בית המקדש שנלקחו לבבל, והשוויץ בהם, כפי שכתוב במגילה:

"...וְכֵלִים מִכֵּלִים שׁוֹנִים..."

אומרים המפרשים שכלים אלו הם כלי המקדש שבזזו הבבלים כשהחריבו את בית המקדש.

אחשוורוש טעה בחישובו, והקב"ה הציל אותנו ונתן לנו הזדמנות לשוב לארצנו. פורים הפך לנו מעצב לשמחה גדולה! אלא, שרק חלק קטן מהעם ניצל את ההזדמנות וחזר לארץ.

אבל אנחנו, בפורים שלנו, נשמח שמחה גדולה על ההזדמנות שהקב"ה נותן לנו בפורים כל שנה ושנה, ואת ההזדמנות הזאת ננצל ללמוד ולהתפלל שיבנה בית המקדש!

שבת שלום ופורים שמח! דביר

לגרסת הדפסה לחץ