?

מטרות:

החניכים ילמדו כי פרטי לבוש אינם עניין של מה בכך אלא משדרים על עולמנו הפנימי.

החניכים יבינו כי לבגדי הכהונה בפרט ולמדים/תלבושות בכללי יש תפקיד חשוב.

 קהל יעד: כיתות ג'-ה'

עזרים נצרכים: חפיסת שוקולד, סכין, מזלג, צלחת, קובית משחק, פריטי לבוש (לפי הדמויות), כרטיסי דמויות, פתקים בשני צבעים (בכמות כפולה ממספר החניכים), טופים, נספחים

פעולה בנושא: למה כובע?

משחק "הרוח נושבת": יושבים במעגל מרווח כשמספר הכיסאות הוא מספר המשתתפים פחות אחד. האחד שאין לו מקום עומד ואומר "הרוח נושבת לכיוון כל מי ש... (פרט מאפיין), וכל מי שהפרט מאפיין אותו צריך לעבור למקום של מישהו אחר שגם אותו הפרט מאפיין. דגש- אסור לעבור לכיסא לידך. המטרה של כל המשתתפים היא לשבת, ומי שנשאר עומד ואומר שוב "הרוח נושבת..." וכן הלאה...

 

המדריך מחלק לכל חניך פתק ובו כתובה הגדרת דמות (סבתא, חרדי, איש עסקים...) ומשחקים את משחק השוקולד:

כל החניכים יושבים במעגל, במרכז המעגל מונחת טבלת שוקולד, סכין, מזלג וערימת פרטי לבוש,כל חניך מטיל בתורו קוביית משחת ומעביר אותה הלאה, אם הקובייה נופלת על 6, על החניך להגיע למרכז המעגל, להתלבש, לחתוך את השוקולד בעזרת סכין ומזלג ולהצליח לאכול כמה שיותר עד שהקובייה תיפול פעם נוספת על 6, אז הוא חוזר למקומו המקורי ועל החניך שיצא לו 6 להגיע למרכז המעגל, וחוזר חלילה... אלא, שלא כמו במשחק הרגיל, הפעם על כל חניך להתלבש לפי הדמות שניתנה לו (בפתק).

 

 

 

סיכום ביניים: לבגד שאנחנו לובשים יש תפקיד מאוד ברור: כדי שנכסה את עצמנו במשהו ובשביל שלא יהיה לנו קר. אבל בשביל המטרות האלו אנחנו יכולים להתכסות בשמיכה. אבל לבגדים מעבר לנוחות יש גם משמעות חברתית. זאת הסיבה שבדרך כלל אנחנו חושבים לפני שאנחנו קונים בגד או לובשים פריט לבוש כלשהו. הבגדד מייצג אותנו. כשאנחנו מתלבשים אנחנו משדרים מי אנחנו, מה אנחנו חושבים או מרגישים, במה אנחנו מאמינים ואת מצבנו הכללי. כך לדוגמה: אדם שהולך עם כיפה שחורה וחליפה משדר שהוא חרדי, אדם שהולך עם כיפה של נ-נח הוא ברסלבר, אדם שלבוש בשחור בלבד משדר מצב רוח קודר, וכו'... *ניתן להוסיף תמונות של אנשים ולשאול מה הבגדים שלהם משדרים (נספח 1)

 

 

משחקים את משחק הפתקים: כל חניך מקבל 2 פתקים בצבעים שונים, המדריך אומר "שלוש, ארבע ו-" וב"ו" כל חניך מרים פתק אחד, אם כולם הרימו את אותו פתק כל אחד מקבל טופי, אם כולם הרימו פתק מסוים ורק אחד הרים פתק אחר - רק הוא מקבל 2 טופים, אם לא זה ולא זה אז אף אחד לא מקבל טופי.

 

 

המדריך מקריא את סיפור התזמורת (נספח 2)

סיכום: הבגדים עליהם יש הכי הרבה פירוט בתנ"ך אלו בגדי הכהונה. בפרשה מוקדש פרק שלם לתיאור בגדי הכהונה: ממה עשויים, כיצד יש להכין אותם, איך יראו וכו'... זה מעורר תמיהה, מדוע במקום בו מתעסקים בעיקר ברוחניות ובקדושה נותנים פירוט כל כך נרחב עלל הבגדים שלכאורה הם דבר חיצוני וגשמי?  הרש"ר הירש מסביר (נספח 3) שבעצם כהן שלובש את בגדי הכהונה מבטל את עצמו ואישיותוו כדי להשתייך למשהו גדול יותר - לעבוד בבית המקדש! הכהנים יכולים לעבוד רקק כשהם לובשים בגדי כהונה, בלי הבגדים הם נחשביםם "זר". הכהנים צריכים לבטל את עצמם ורצונם במטרה להשתייך לכולם, כמו במשחק עם הטופי בו כולם צריכים להיות אחידים כדי להרוויח ולבטל את הרצון העצמי (לקבל 5). וכן כמו בתזמורת כל אחד צריך לוותר ולהתפשר כדי להיות חלק מהתזמורת – חלק מהכלל.

 

 

 

בציפייה לבניין המקדש!

16. העזרה