תמונה לדביר

פרשת ניצבים וילך - ראש השנה

שלום חברים!

לכל אחד יש יומולדת, לפעמים זה בחופש, לפעמים בצום, ולפעמים בסתם יום, אבל זהו יום הולדת.

ובכל זאת, לכולנו יש יום הולדת נוסף - היום שבו נברא האדם: ראש השנה!

"אדם ממקום כפרתו נברא"

מדברי חז"ל אנו לומדים שאדם הראשון נברא ממקום המזבח בהר המוריה.

המקום בו מקריבים קרבנות ומכפרים על חטאים הוא המקום ממנו נבראנו כולנו! אדם הראשון בעצם נברא מהמקום בו עושים תשובה, מהמקום בו מקריבים קרבנות כדי לכפר על חטאינו...

בראש השנה נתפלל שהקב"ה יקבל את תשובתנו, ויחזיר אותנו אל מקור התשובה שלנו - מקום המזבח בבית המקדש בהר המוריה, במקום הזה, המקום ממנו נבראנו, התשובה קרובה יותר.

שנזכה לחגוג את ראש השנה בבית המקדש, לחזור בתשובה שלמה ולשמוח שהקב"ה קיבל את תפילותינו!

 

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ