תמונה לדביר

פרשת פנחס

שלום חברים!

"הנני נותן לו את בריתי שלום"

כולם מדברים על שלום, אבל מהו באמת השלום שאנו רוצים אותו? שלום מזוייף, מבייש ולא מכבד?

בתקופה זו של מלחמה על כבודה של מדינת ישראל ועם ישראל צריך לקרוא היטב את פרשת פנחס:

"פנחס בן אלעזר בן אהרן השיב את חמתי... בקנאו את קנאתי... לכן אמור לו - הנני נותן לו את בריתי שלום"

קנאה היא דבר מסוכן ולא ראוי כאשר היא קנאה אישית, אך כאשר זוהי קנאה ל-ה', וכאשר המצב מבולבל ולא אמיתי, צריך שיהיה את פנחס שיקנא ל-ה' וידאג לרדוף אחר האמת האלוקית.

אך מה היה הדבר אותו קיבל פנחס בן אלעזר? מהי אותה ברית שלום?

"והיתה לו ולזרעו אחרי ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר על בני ישראל"

המתנה שקיבל פנחס היא כהונה. עבודה בבית המקדש המסמל שלום!

אך הוא לא קיבל את הכהונה מתוך כניעה לאויב, אלא דווקא מתוך חוזק, עוצמה ואמת אלוקית.

שנזכה לבנות את בית המקדש בקרוב בימינו ולזכות לראות ברית שלום.

 

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ