תמונה לדביר

פרשת קרח

שלום חברים!

מסופר בגמרא שפעם אחת שלח רב את תלמידיו לשוק, להביא לו חלק טוב כלשהו. חזר התלמיד עם 'לשון'. יום לאחר מכן, שוב שלח הרב את תלמידיו, והפעם שלח אותם להביא חלק רע. אותו תלמיד חזר ובידו שוב - 'לשון'!

שאל הרב את התלמיד מדוע הביא את הלשון גם כחלק טוב וגם כחלק רע?

והתלמיד השיב - הלשון היא כלי בידינו. היא יכולה לשמש למעשים טובים או חלילה למעשים רעים!

בפרשת השבוע שלנו, פרשת קרח, מוזכרת רבות הקטורת שהוקטרה בבית המקדש.

בחלק מהפסוקים היא מוזכרת בהקשר רע -

כאשר אנשי קרח ועדתו לוקחים את הקטורת ומשתמשים בה לריב עם משה ואהרון.

ובחלק מהפסוקים היא מוזכרת בהקשר טוב -

כאשר הקטורת היא זו שעוצרת את המגפה שפורצת בבני ישראל!

כלומר, כל דבר יכול לשמש לטובה או חלילה לרעה.

שנזכה אנחנו להשתמש בכל הכלים שברשותינו לטובה! ונזכה גם אנחנו להריח את ריח הקטורת מירושלים בזמן הקטרתו בבית המקדש.

 

שבת שלום, דביר

לגרסת הדפסה לחץ